Welkom bij

Zorgboerderij Trintelen

Wie zijn wij

Zorgboerderij Trintelen is een landelijk gelegen en ruim opgezette Zorgboerderij in het mooie Heuvelland gericht op dagbesteding voor mensen met een ondersteuningsvraag waarbij de persoonlijke behoeftes van de deelnemers centraal staan.

Zorgboerderij Trintelen is van oudsher een agrarisch familie bedrijf met  kamperen bij de boer. In 2004 is de Zorgboerderij gestart als mooie aanvulling binnen het familiebedrijf. Het “kamperen bij de boer’, natuur, dier en mens bleken een echte meerwaarde voor elkaar. Actief bezig zijn in de buitenlucht en sociale interactie tijdens de dagelijkse bezigheden zorgen voor een natuurlijk proces waarin eenieder op zijn eigen wijze een zinvolle dag ervaart. Het vertrekpunt is altijd het achterhalen van de individuele behoefte en hulpvraag van de deelnemer. Wat is voor hem of haar belangrijk, wat is er nodig om tot ontplooiing te komen en welke begeleidingsvraag vloeit hier uit voort.

Dat is onze passie!!!

Deze benadering en omgang met en voor elkaar biedt de mogelijkheid om je zelf te zijn en je te laten zien.
De visie van Zorgboerderij Trintelen wordt beschreven onder de visie. Lees gerust verder!!

Onze visie

Zorgboerderij Trintelen gaat uit van de holistische visie, deelt de fenomenologische benadering en maakt gebruik van de theorie van Timmers-Huigens.

Het allerbelangrijkste is dat iedereen zich op zijn gemak en veilig voelt. Als de deelnemer kennis heeft gemaakt met iedereen, zowel de deelnemers, begeleiders, de dieren, het terrein en de plek van alle materialen en gereedschappen wordt op de boerderij veel aandacht geschonken aan communicatie. Welke wijze van communiceren sluit aan bij de verschillende deelnemers, zodat we elkaar begrijpen. In de praktijk wordt gekeken waar bij iedereen de  behoeftes en interesses liggen tijdens het verblijf op de Zorgboerderij.

Begrijpen van taal is voor vele deelnemers een abstract begrip en dient tijdens een activiteit concreet te worden gemaakt al dan niet met hulp van ondersteuningsmiddelen om het doel van de activiteit te bereiken. Het aanleren van activiteiten doen we samen, in kleine stapjes. De een leert snel, de ander heeft vele malen herhaling nodig. Ruimte  om je eigen proces te doorlopen is een heel belangrijk gegeven, er wordt rekening gehouden met de sociale emotionele ontwikkeling van elke deelnemer. Zo mag iedereen zichzelf zijn.

 

Bekijk de samenvatting Timmers-Huigens onder de map “Informatie en nieuws”

Heeft u vragen?