Aanmelden

U wilt zich bij ons aanmelden?

Aanmelden kan via het invulformulier op deze pagina:

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij nodigen iedereen uit een ochtend mee te draaien om te ervaren, proeven en voelen.. Bij deelname wordt een zorgplan van elke deelnemer opgesteld in samenspraak met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Na ca. 2 maanden wordt een evaluatiegesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt het welzijn van de deelnemer en de continuering vanuit alle betrokken partijen besproken.

Deelname aan de dagbesteding Zorgboerderij Trintelen wordt gefinancierd vanuit diverse financieringsstromen:

  1. Samenwerking met Stichting zoals Stichting Radar. 
  2. Persoonsgebonden budget (PGB).
  3. Coöperatie Limburgse zorgboeren CLZ).
  4. WMO en WLZ.

Aanmeldformulier

13 + 15 =